Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny
Przekazuję moje dane osobowe dobrowolnie, a wraz z ich przekazaniem, przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Easy Interview Naporska Curkowicz Spółka Jawna, adres: Plac Wilsona 4/38, 01-626 Warszawa, NIP: 5252858469, numer w rejestrze agencji zatrudnienia: 25981, mail :consulting@easyinterview.pl  tel: 531724075 
 2. Przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 3. Moje dane będą przetwarzane w ramach bazy kandydatów na potrzeby bieżących i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez klientów Administratora (pracodawców lub zleceniodawców), w tym będą udostępniane wybranym klientom w toku konkretnych rekrutacji.
 4. Nie będą one przetwarzaniu w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda – moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody wywołuje skutek od dnia poinformowania Administratora o cofnięciu i pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem.
 7. Administrator może przekazywać moje dane:
  – wybranym klientom, których zapotrzebowanie będzie odpowiadać mojemu doświadczeniu i wykształceniu;
  – podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.
 8. Administrator nie planuje przekazywać moich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia przeze mnie zgody na przetwarzanie danych konsekwencją ich niepodania będzie nieuwzględnienie mojej kandydatury w toku rekrutacji prowadzonych przez klientów Administratora.
 10. Przysługuje mi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.